Protokół ze Zgromadzenia Założycielskiego

Protokół z dnia 07.04.2017
ze spotkania Zgromadzenia Założycielskiego
Stowarzyszenia Gry i Fantastyka

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15:00
O godzinie 17:30 rozpoczęły się obrady Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka.

Obrady przebiegały następująco:

1. Otwarcie obrad .

2. Powołanie przewodniczącego obrad w osobie Krzysztofa Sałdana
Przewodniczącego wybrano przez głosowanie jednogłośne 19 osób.

3. Powołanie Rady Stowarzyszenia w osobach:
Krzysztofa Sałdana, Kamila Grecko, Piotra Kaczmarskiego, Daniela Niebieszczaoskiego oraz Jakuba
Halata
Do Rady Stowarzyszenia zostali też powołani Rafał Jasioski oraz Andrzej Krauze,
nie przyjęli jednak nominacji.
Członków Rady wybrało przez głosowanie jednogłośne 19 osób.

4. Powołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w osobach:
Pawła Sałdana, Radosława Pętkowskiego, Damiana Piaseckiego, Liberiusza Leszczyoskiego oraz
Krzysztofa Miśniaka.
Członków Komisji Rewizyjnej wybrało przez głosowanie jednogłośne 19 osób.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie na swojego przewodniczącego wybrała Pawła Sałdana.

5. Wnioski zwyczajne do uchwał Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka.

Na wnioski członków Zgromadzenia Założycielskiego powołano następujące sekcje działania:
– Sekcja literatury
– Sekcja kinematografii
– Sekcja Mangi i Anime
– Sekcja sportowa
– Sekcja RPG
– Sekcja rzemiosła
– Sekcja muzyczna
– Sekcja gier towarzyskich

6. Podsumowanie obrad Zgromadzenia Założycielskiego

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Założycielskiego przez przewodniczącego obrad.

O godzinie 18:30 rozpoczęła się prelekcja Damiana Piaseckiego pt: ,,O gwincie słów kilka, czyli
podstawy i zasady nowatorskiej karcianki.” I zakooczyła się o godzinie 19:30.

O Godzinie 19:45 zakończyło się spotkanie Stowarzyszenia Gry i Fantastyka.