Uchwała nr. 1 Rady Stowarzyszenia

UCHWAŁA NR. 1
RADY STOWARZYSZENIA GRY I FANTASTYKA
Z DNIA 08.04.2017
W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA URZĘDU PREZESA STOWARZYSZENIA O
NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”Rada Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje
powołany do życia urząd prezesa Stowarzyszenia Gry i Fantastyka w osobie Krzysztofa Sałdana.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.