Uchwała nr. 2 Rady Stowarzyszenia

UCHWAŁA NR. 2
RADY STOWARZYSZENIA GRY I FANTASTYKA
Z DNIA 08.04.2017

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA URZĘDU KSIĘGOWEGO STOWARZYSZENIA O
NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Rada Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Rady Stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje powołany do życia urząd księgowego
Stowarzyszenia Gry i Fantastyka w osobie Andrzeja Krauze.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady