Uchwała nr. 3 Rady Stowarzyszenia

UCHWAŁA NR. 3
RADY STOWARZYSZENIA GRY I FANTASTYKA
Z DNIA 08.04.2017

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA URZĘDU REWIDENTA STOWARZYSZENIA O
NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Rada Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Rada Stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje powołany do życia urząd rewidenta
Stowarzyszenia Gry i Fantastyka w osobie Daniela Niebieszczańskiego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady