Uchwała nr. 4 Rady Stowarzyszenia

UCHWAŁA NR. 4
RADY STOWARZYSZENIA GRY I FANTASTYKA
Z DNIA 08.04.2017

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA URZĘDU SEKRETARZA STOWARZYSZENIA O
NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Rada Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Rady Stowarzyszenia stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje powołany do życia
urząd sekretarza Stowarzyszenia Gry i Fantastyka w osobie Jakuba Halata.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady.