Władze stowarzyszenia

Członkowie Rady Stowarzyszenia:

Krzysztof Sałdan

Kamil Grecko

Piotr Kaczmarski

Grzegorz Czarski

Jakub Halat

 

Prezes Stowarzyszenia:

Krzysztof Sałdan

Zastępca prezesa:

Kamil Grecko

Sekretarz:

Jakub Halat