Uchwała nr. 1 Zgromadzenia Założycielskiego

UCHWAŁA NR. 1
ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Z DNIA 07.04.2017

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA STOWARZYSZENIA
O NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

Z dniem 07.04.2017 Zgromadzenie Założycielskie powołuje do życia Stowarzyszenie o pełnej
nazwie ,,Gry i Fantastyka” z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Rynek 2.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 19 osób.