Uchwała nr. 2 Zgromadzenia Założycielskiego

UCHWAŁA NR. 2
ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Z DNIA Z DNIA 07.04.2017

W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU STOWARZYSZENIA
O NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje przyjęty Statut
Stowarzyszenia Gry i Fantastyka.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 19 osób.