Uchwała nr. 3 Zgromadzenia Założycielskiego

UCHWAŁA NR. 3
ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Z DNIA 07.04.2017

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA RADY STOWARZYSZENIA
O NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje powołany
do życia Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Radą, w postaci następujących urzędów:

1. Urząd Prezesa, z zakresem obowiązków określonych w Statucie Stowarzyszenia

2. Urząd Rewidenta, z zakresem obowiązków określonych w Statucie Stowarzyszenia

3. Urząd Sekretarza, z zakresem obowiązków określonych w Statucie Stowarzyszenia

§ 2
Decyzją Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka do Rady
Stowarzyszenia zostają powołani: Krzysztof Sałdan, Kamil Grecko, Piotr Kaczmarski, Jakub Halat
oraz Daniel Niebieszczański.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 19 osób.