Uchwała nr. 4 Zgromadzenia Założycielskiego

UCHWAŁA NR. 4
ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
Z DNIA 07.04.2017

W SPRAWIE POWOŁANIA DO ŻYCIA KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA O
NAZWIE ,,GRY I FANTASTYKA”

Zgromadzenie Założycielskie Stowarzyszenia Gry i Fantastyka uchwala co następuje:

§ 1
Decyzją Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka zostaje powołana do
życia Komisja Rewizyjna w liczbie 5 osób.

§ 2
Decyzją Zgromadzenia Założycielskiego Stowarzyszenia Gry i Fantastyka w skład Komisji
Rewizyjnej wchodzą: Paweł Sałdan, Radosław Pętkowski, Damian Piaseckiego, Liberiusz
Leszczyński oraz Krzysztof Miśniak.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 19 osób.